bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż od 02.01.2020 r. ogłoszenia i inne informacje dotyczące wszczynanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych będą dostępne na stronie internetowej:
bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI
na rok 2019 - Aktualizacja z dnia 13.05.2019 r. >>>

Zamówienia poniżej 30 000 euro.

Data_
publikacji__
Ogłoszenie ofertowe_________ Termin składania ofert Informacje
o wyniku
19.12.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawy dań gotowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy >>>

- Załącznik nr 3 - Formularz cenowy >>>

- Załącznik nr 4 - wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy Rodo >>>

24.12.2019 r.
13.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia : Wykonywanie usługi ochrony obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, wraz z przyległym terenem na okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

- Zał. nr 1 Formularz >>>

- ZAPROSZENIE >>>

- Umowa na ochronę  >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

20.12.2019 r.
13.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 1843)
Z A P R A S Z A
Do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego), akcesoriów samochodowych i usługę mycia samochodów służbowych, realizowanych
w obrocie bezgotówkowym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Zaproszenie do 30 000 >>>

- załącznik nr 1 formularz >>>

- Paliwo wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

20.12.2019 r.
13.12.2019 r.

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków tj. śniadań, obiadów i kolacji dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy >>>

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy >>>

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy >>>

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

19.12.2019 r. Ogłoszenie przeniesione do części "Usługi Społeczne"
10.12.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawy dań gotowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

- Załącznik numer 1 - OPZ >>>

- Załacznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - formularz asortymentowy >>>

- Załącznik numer 4 - umowa >>>

- Załącznik numer 1 do umowy >>>

- Informacja o złożonych ofertach >>>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

16.12.2019 r.
03.12.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawy dań gotowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

- Załącznik numer 1 - OPZ >>>

- Załacznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - formularz asortymentowy  >>>

- Załącznik numer 4 - umowa >>>

- Załącznik numer 1 do umowy >>>

09.12.2019 r.

zawiadomienie o unieważnieniu

03.12.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawy jaj spożywczych klasy A dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

- Załącznik numer 1 - OPZ >>>

- Załacznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - formularz cenowy  >>>

- Załącznik numer 4 - umowa >>>

- Załącznik numer 1 do umowy >>>

- Informacja o złożonych ofertach >>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

09.12.2019 r.
03.12.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawy ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

- Załącznik numer 1 - OPZ >>>

- Załacznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - pakiet asortymentowy >>>

- Załącznik numer 4 - umowa >>>

- Załącznik numer 1 do umowy >>>

- Informacja o złożonych ofertach >>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

09.12.2019 r.
27.11.2019 r.

Sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego), akcesoriów samochodowych i usługę mycia samochodów służbowych, realizowanych
w obrocie bezgotówkowym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu >>>

05.12.2019 r.
14.11.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
Wykonanie hotelarskiej usługi noclegowej dla dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów w Zakopanem.

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik numer 1 do umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

19.11.2019 r.
05.11.2019 r.

Usługa badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i celowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Protokół z udzielonego zamówienia >>>

14.11.2019 r.
14.10.2019 r.

Zakup voucherów na filmy 2D dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.

- Załącznik numer 1 - OPZ >>>

- Załacznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - umowa >>>

- Załącznik numer 1 do umowy >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

22.10.2019 r.
11.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: Usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części budynku Schroniska dla bezdomnych kobiet przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z siedzibą przy ulicy J. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź.

- Załącznik numer 1 - Formularz (.pdf) >>>

- Załącznik numer 1 - Formularz (.doc) >>>

- Umowa >>>

- Rys. nr 1 - Zagospodarowanie terenu >>>

- Rys. nr 2 - Inwent. Rzut piwn. >>>

- Rys. nr 3 - Inwent. Rzut parteru >>>

- Rys. nr 4 - Inwent. Rzut piętra >>>

- Propozycja kierownika jednostki >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

18.10.2019 r.
02.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
Usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie, zgodnie
z Postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi, budynku Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Ćwiklińskiej 5a w Łodzi do obowiązujących w tym zakresie przepisów - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>

- Załącznik numer 1 - Formularz >>>

- Umowa >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

11.10.2019 r.
02.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
Usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części budynku Schroniska dla bezdomnych kobiet przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z siedzibą przy ulicy J. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź. >>>

- Załącznik numer 1 - Formularz >>>

- Umowa >>>

- Rys. nr 1 - Zagospodarowanie terenu >>>

- Rys. nr 2 - Inwent. Rzut piwn. >>>

- Rys. nr 3 - Inwent. Rzut parteru >>>

- Rys. nr 4 - Inwent. Rzut piętra >>>

- Rys. nr 5 - częściowe propozycje >>>

- Zawiadomienia o unieważnieniu >>>

11.10.2019 r.
10.06.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
dostawę licencji na korzystanie z serwisu informacji prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Załącznik numer 1- OPZ >>>

- Załącznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - umowa>>>

- Załącznik numer 4 do umowy >>>

- odpowiedz 1 >>>

- odpowiedz 2 >>>

- odpowiedz 3 >>>

18.06.2019 r.
20.05.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
dostawę licencji na korzystanie z serwisu informacji prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Załącznik numer 1- OPZ >>>

- Załącznik numer 2 - Formularz >>>

- Załącznik numer 3 - umowa>>>

- Załącznik numer 4 do umowy >>>

- Zmiana treminu składania ofert >>>

- Ponowna zmiana terminu składania ofert >>>

- odpowiedz 1 >>>

- odpowiedz 2 >>>

- odpowiedz 3 >>>

- odpowiedz 4 >>>

- Zmiana OPZ >>>

- Zmiana OPZ 2 >>>

27.05.2019 r. unieważnienie postępowania
27.03.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
świadczenie usług dezynsekcyjno-deratyzacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Załącznik numer 1 >>>

- Załacznik numer 1a >>>

- Załącznik numer 2 >>>

02.04.2019 r.
05.03.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:

zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Opis przedmiotu zamówienia>>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Formularz asortymentowo-cenowy >>>

12.03.2019 r.
27.02.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Formularz asortymentowo-cenowy >>>

- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.03.2019 r.
07.02.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia :
Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Formularz asortymentowo-cenowy >>>

- Wyjaśniania >>>

- Wyjaśniania _1>>>

13.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania

07.02.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
dostawę i wykonanie pieczątek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Odpowiedzi na pytania >>>

- Załącznik do zaproszenia >>>

- Zmiana terminu składania ofert >>>

13.02.2019 r.

po zmianie

14.02.2019 r.

23.01.2019

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a i Schronisku dla Bezdomnych Kobiet ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi.


- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Odpowiedzi na pytania Wykonawców >>>

30.01.2019 r.
23.01.2019 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: konserwację oraz naprawę dźwigów osobowych, towarowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach należących do MOPS w Łodzi.

- Formularz ofertowy >>>

- Opis przedmiotu zamówienia>>>

- Wzór umowy >>>

29.01.2019 r.
02.01.2019 r. Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
„Dostawy dań gotowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.>>>

- Formularz ofertowy >>>

- Opis przedmiotu zamówienia>>>

- Wzór umowy >>>

- Pakiet asortymentowy >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

08.01.2019 r.
02.01.2019 r. Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
„Dostawy ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”>>>

- Formularz ofertowy >>>

- Opis przedmiotu zamówienia>>>

- Wzór umowy >>>

- Pakiet asortymentowo-cenowy >>>

- Odpowiedzi na pytania Wykonawców >>>

- Poprawiony pakiet asortymentowo-cenowy >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

08.01.2019 r.

zmiana terminu składania ofert >>>

10.01.2019 r.

24.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
sukcesywną dostawę prasy w formie papierowej i elektronicznej w 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Zestawienie gazet >>>

28.12.2018 r.
20.12.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia :
monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowej w niżej wymienionych
obiektach:
a. III Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź ul. Będzińska 5;
b. Dom Dziennego Pobytu, Łódź ul. Borowa 6;
c. Dom Dziennego Pobytu, Łódź ul. Rojna 18a;
d. Dzienny Dom Senior Wigor, Łódź ul. Senatorska 4.
Obiekty objęte 24 godzinnym monitoringiem na okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

24.12.2018 r.
17.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
Do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia:
Sukcesywną dostawę paliw płynnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego), akcesoriów samochodowych i usługi mycia samochodów służbowych, realizowanych w obrocie bezgotówkowym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

21.12.2018 r.
14.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę czterech urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

19.12.2018 r.
14.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę czternastu urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

19.12.2018 r.
11.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę laptopa i drukarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.>>>

- Opis przedmiotu zamówienia drukarka >>>

- Opis przedmiotu zamówienia laptop >>>

 - Tabela wydajności >>>

- Formularz ofertowy >>>

14.12.2018 r.
07.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę notebooka dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia >>>

- Formularz ofertowy >>>

13.12.2018 r.
07.12.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
Usługę badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i celowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Formularz ofertowy >>>

- Wzór umowy >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

- Zmiana terminu składania ofert >>>

13.12.2018 r.
po zmianie
17.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.12.2018 r. Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
Wykonywanie usługi ochrony obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, wraz z przyległym terenem na okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.12.2018 r.
04.12.2018 r. Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI PEUGEOT BOXER >>>

- Regulamin >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- dokumentacja fotograficzna >>>

- zdjęcia >>>

12.12.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

31.08.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
Wykonanie robót remontowo – budowlanych, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu, w obiekcie zajmowanym przez II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi przy ul. Grota – Roweckiego 30, dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- Karta gwarancyjna na roboty budowlane >>>

- Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych >>>

14.09.2018 r. unieważnienie
30.08.2018 r. Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę krzeseł i foteli dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- informacja z otwarcia ofert >>>

07.09.2018 r.
21.08.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielania zamówienia na:
dostawę posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu "AKTYWNA Łódź" >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

29.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.08.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę krzeseł i foteli dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

Informacja z otwarcia ofert

Informacjia o unieważnieniu postępowania

07.08.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielania zamówienia na:
dostawę posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu "AKTYWNA Łódź" >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

14.08.2018 r.

 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.07.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup wyposażenia kuchni dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 >>>


- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- Informacja z sesji otwarcia ofert >>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.06.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup obieraczki do warzyw dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- Informacja z sesji otwarcia ofert >>>

06.07.2018 r.
13.06.2018 r.

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup krzeseł tapicerowanych, foteli tapicerowanych i foteli na płozach dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

21.06.2018 r.
13.06.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w przetargu "SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 T. – POLONEZ PLUS TRUCK 1,6 KAT. 2,4 T" >>>

- regulamin przetargu >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

29.06.2018 r.
17.05.2018 r.

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia :
przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- umowa >>>

- tabela wyników >>>

- załącznik numer 2 do protokołu numer 1 >>>

- protokół numer 2 >>>

- załącznik numer 1 do protokołu numer 2 >>>

-- zmiana terminu wykonania >>>

28.05.2018 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej 19 czerwca 2018 roku oraz ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

13.03.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, realizowanych w obrocie bezgotówkowym. >>>


-- Zmiana terminu skłądania ofert >>>

--- Pytania i odpowiedzi >>>

---- Zmiana terminu składania ofert >>>

---- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  >>>

21.02.2018 r.
23.03.2018 r.
termin po zmianie

26.03.2018 r.
termin po zmianie
23.02.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia:
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb MOPS w Łodzi. >>>


- opis przedmiotu zamówienia >>>
- formularz ofertowy >>>
- wzór umowy >>>
-- ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA  OFERT >>>
--- Odpowiedzi na pytania >>>
--- Formularz ofertowy Wykonawcy po modyfikacji >>>
--- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty >>>

---- Informacja o unieważnieniu postępowania >>>
----Zawiadomienie o ponownym wyborze internet >>>

02.03.2018 r.
08.03.2018 r.

30.01.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych ( benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, realizowanych w obrocie bezgotówkowym >>>

- Załącznik numer 1 - formularz ofertowy >>>
- Załącznik numer 2 - wzór umowy >>>

06.02.2018r.
26.01.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podległych placówek.

- Załącznik numer 1 - formularz ofertowy >>>
- Załącznik numer 2 - pakiet asortymentowo-cenowy >>> - Załącznik numer 3 - wzór umowy >>>
-
- Pytania i odpowiedzi >>>

01.02.2018r.
19.01.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zaprasza
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia:
Usługa monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz ppoż.


- Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy >>>
- Załącznik numer 2 - wzór umowy >>>
-
Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego >>>
24.01.2018r.
20.12.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym na zakup 3 drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
22.12.2017r.
18.12.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz czytników kodów kreskowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
21.12.2017r.
14.12.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zaprasza
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie
udzielenia zamówienia:
Wykonanie usługi ochrony obiektu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Łodzi, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, wraz z przyległym terenem
20.12.2017r.
14.12.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie
udzielenia zamówienia:
Wykonanie i transport druków
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Wzór umowy ---
- Załącznik nr 1 do umowy ---
-- Odpowiedzi na pytania ---

20.12.2017r.
29.11.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Łodzi ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie:
"Realizacja spotu promującego rodzicielstwo zastępcze"

- Załącznik 1 - wzór umowy ---

07.12.2017r.
06.10.2017r.

ZMIANA - DOTYCZY OGŁOSZENIA
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Przedłużenie terminu oceny ofert oraz ogłoszenia wyników i wybór oferty najkorzystniejszej ---

Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji"

- Załącznik numer 1 (umowa) ---

- Załącznik numer 2 (formularz ofertowy) ---

10.10.2017r.
02.10.2017r.

Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji"

- Załącznik numer 1 (umowa) ---

- Załącznik numer 2 (formularz ofertowy) ---

06.10.2017r.
11.08.2017r.

Dom Dziecka nr 3 w Łodzi ma zamiar zlecić pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji budynku Domu Dziecka nr 3 w Łodzi.

- ogólny opis robót ---
- zakres prac ---
- wzór umowy ---
- formularz ofertowy ---

>>> Przedłużenie terminu oceny ofert oraz ogłoszenie wyników i wybór oferty najkorzystniejszej

18.08.2017r.
22.05.2017r.

Dom Dziecka nr 3 w Łodzi ma zamiar zlecić pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji budynku Domu Dziecka nr 3 w Łodzi.

- załącznik nr 1 ---
- załącznik nr 2 ---

-- Przedłużenie terminu oceny ofert oraz ogłoszenia wyników i wybór oferty najkorzystniejszej ---

--- Wynik zapytania ofertowego ---

29.05.2017r.Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 20.01.2020
Podpisał: Mariusz Stanisławski
Dokument z dnia: 13.12.2019
Dokument oglądany razy: 32 925