bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Usługi Społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż od 02.01.2020 r. ogłoszenia i inne informacje dotyczące wszczynanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych będą dostępne na stronie internetowej:
bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Usługi Społeczne w 2019 roku.

Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy >>>

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy >>>

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wykluczeniu >>>

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

- Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz osób >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Przygotowywanie i dostarczanie posiłków tj. śniadań, obiadów i kolacji dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy >>>

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy >>>

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy >>>

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

Informacja z otwarcia ofert >>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług bytowych i opiekuńczych na rzecz 4 osób dotychczas przebywających w rodzinnym domu pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2a do Ogłoszenia

- Załącznik nr 2b do Ogłoszenia

- Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku wykluczenia

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór umowy

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo

- Załącznik nr 6 do Ogłoszenia- o posiadaniu uprawnień

- Załącznik nr 7 do Ogłoszenia- wykaz osób

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>


Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania świątecznego dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku wykluczenia

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór umowy

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo

- Załącznik nr 3 do umowy

- Informacja z otwarcia ofert >>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>


Obsługa techniczna i usługa cateringowa podczas spotkania świątecznego dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2, 3 , 4 do ogłoszenia

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór umowy

- Załącznik nr do umowy - Rodo

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Przygotowanie i dostarczanie posiłków tj. śniadań, obiadów i kolacji dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku wykluczenia

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór umowy

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo

- Informacja z otwarcia ofert >>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Przygotowanie i dostarczenie dwudaniowych obiadów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 78/2019

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku wykluczenia

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór umowy

- Załącznik nr 1 do umowy- Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz osób do realizacji umowy

- Informacja z otwarcia ofert >>

Informacja o unieważnieniu postępowania >>>

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Przygotowywanie i dostarczanie posiłków tj. śniadań, obiadów i kolacji dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o braku wykluczenia

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wzór umowy

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Przygotowanie i dostarczenie dwudaniowych obiadów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 61/2019

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 - wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 2 do umowy >>>

- Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia >>>

- Zmiana terminu składania ofert >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Magazynier z obsługą wózków widłowych” oraz „Magazynier” dla uczestników projektu „Aktywna Łódź” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr sprawy 51/2019


- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 2a >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 - wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Załącznik nr 7 >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych i fakturowaniem” dla uczestników projektu „Aktywna Łódź” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania IX.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr sprawy 53/2019

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 2a >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 - wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Załącznik nr 7 >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>


Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i ich dzieci oraz osób towarzyszących

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

Załącznik nr 1 do umowy RODO

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem >>>

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Zmiana terminu składania ofert >>>

- Odpowiedzi na pytania >>>

- Zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>


Przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu "Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych"

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Informacja o unieważnieniu >>>

- Informacja o nieudzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem.

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Odpowiedzi na pytania >>>

- Zmiana terminu i odłoszenia >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny.

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>


Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny.

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>


Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób zapewniających obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego”

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dogoterapii dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2, 3, 4, 5 >>>

- Załącznik nr 6 - wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 3 do umowy >>>

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


„Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.
Nr 35/2019

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2, 3, 4, 5 >>>

- Załącznik nr 6 - wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 3 do umowy >>>

Informacji z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania >>>


Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.
Sprawa numer 38/2019.

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 Formularz >>>

- Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki >>>

- Załącznik nr 4 Oświadczenie odrzucenie >>>

- zał. nr 5 umowa przedsiębiorczość >>>

- zał. nr 6 wykaz osób >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 2 do umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dogoterapii dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki 2,3,4,5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

- Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu >>>

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>>

- Unieważnienie >>>

Zawiadomienia o nieudzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów żeglarskich dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego. Sprawa numer 32/2019.

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 Formularz >>>

- Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki >>>

- Załącznik nr 4 Oświadczenie odrzucenie >>>

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy >>>

- Załącznik nr 2 do umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na prowadzeniu kursu nauki pływania dla podopiecznych łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Unieważnienie >>>

- Informacja o wyborze II >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwojowych pn. „Moje mocne strony” dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki 2,3,4,5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY >>>

- Zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów ceramicznych dla dzieci z łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych”.

- Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załącznik numer 2 >>>

- Załącznik numer 3 >>>

- Załącznik numer 4 >>>

- Załącznik nume 5 - wzór umowy >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwojowych pn. „Moje mocne strony” dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki nr 2,3,4,5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów robotyki dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego. Numer sprawy 28/2019

- Załącznik numer 1 >>>

- Załącznik numer 2 - 6 >>>

- Załącznik numer 7 - umowa >>>

- Załącznik numer 2 do umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych pn. "Mogę więcej" dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki nr 2 -5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- Załącznik nr 1 do umowy - Rodo >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki nr 2 -5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru >>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II >>>

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: "Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych" z Budżetu Obywatelskiego

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki nr 2 -5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- informacja z otwarcia ofert >>>

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>

- zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki nr 2 -5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych z udziałem koni dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego >>>

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki nr 2 -5 do ogłoszenia >>>

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych z udziałem koni dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi w ramach projektu: „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego >>>

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załączniki nr 2 -5 do ogłoszenia

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy

- Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

-- Zmiany ogłoszenia o zamówienie >>>

-- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach >>>

-- Załącznik 2,3,4 oraz zmieniony zał. 5 do ogłoszenia - po zmianach >>>

-- Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Wzór umowy - po zmianach >>>

-- Zawiadomienie o unieważnieniu >>>

-- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


Usługa Społeczna polegająca na prowadzeniu zajęć pływania korekcyjnego dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- załącznik numer 2 >>>

- załącznik numer 3 >>>

- załącznik numer 4 >>>

- załącznik numer 5 >>>

- załącznik numer 6 >>>

- informacja z otwarcia ofert >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:
kompleksowa organizacja i obsługa imprezy plenerowej pn. „Piknik dla dzieci/Impreza plenerowa dla dzieci” dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych z Budżetu Obywatelskiego.

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- załącznik numer 2 >>>

- załącznik numer 3 >>>

- załącznik numer 4 >>>

- załącznik numer 5 >>>

- Informacji z otwarcia ofert >>

- Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Usługa polegająca na prowadzeniu kursu nauki pływania dla podopiecznych łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego.

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- ogłoszenie >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- wykaz osób >>>

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu >>>

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >>>

Załącznik nr 1 do umowy - klauzula informacyjna >>>

- Zmiana trześci ogłoszenia >>>

 - Zmiana treści ogłoszenia >>>

- Odpowiedzi >>>

- Zmiana treści OPZ i umowa >>>

-Informacji z otwarcia ofert >>

--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Sprostowanie >>>

- Nieudzielenie >>>

- Unieważnienie >>>POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Konsultacje metodyczne
i szkolenie z metodyki tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku oraz pracy zespołowej”.

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- ogłoszenie >>>

- załącznik 2-5 >>>

- wzór umowy >>>

- informacja z otwarcia ofert >>>

Wybór najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Konsultacje metodyczne
i szkolenie z metodyki tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku oraz pracy zespołowej”.

- ogłoszenie >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- załącznik 1-5  >>>

- wzór umowy >>>

- pytania i odpowiedzi >>>

- Informacje z otwarcia ofert >>>

- Informacja z otwarcia ofert - korekta >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

przygotowywanie i dostarczanie posiłków tj. śniadań, obiadów i kolacji dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 >>>

- załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia >>>

- załącznik nr 2 -formularz ofertowy >>>

- załącznik nr 3-oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu >>>

- załącznik nr 4-oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania >>>

- załącznik nr 5 - wzór umowy >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu imprez o charakterze integracyjno – edukacyjnym dla uczestników projektu „Świetlice.Lodz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”.

- Załącznik numer 1 >>>

- Załącznik numer 1a >>>

- Załącznik numer 1b >>>

- Załącznik numer 2 >>>

- Załącznik numer 3 >>>

- Załącznik numer 4 >>>

- Załącznik numer 5 >>>

- Załącznik numer 6 >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i ich dzieci oraz osób towarzyszących

- Ogłoszenie >>>

- Załącznik nr 1 >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

- Załącznik numer 5 - wzór umowy poprawiony >>>

- Zmiana terminu składania ofert >>>

- Informacje z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:
Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. >>>

- Załącznik nr 1 >>>

- Załącznik nr 2 >>>

- Załącznik nr 3 >>>

- Załącznik nr 4 >>>

- Załącznik nr 5 >>>

- Załącznik nr 6 >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: „Świadczenie całodobowych usług bytowych i opiekuńczych na rzecz 4 osób dotychczas przebywających w rodzinnym domu pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności" >>>

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki 2-9 >>>

- Załącznik nr 6-wzór umowy >>>

- Ogłoszenie o wyniku >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:„Konsultacje metodyczne oraz konsultacje pogłębione indywidualne w dziedzinie opracowywania i realizacji planów pomocy dziecku oraz analizy przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” >>>

-  Ogłoszenia o zamówieniu >>>

-  Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia >>>

-  Załączniki 2-6 ( w jednym pliku)- Formularz ofertowy, Oświadczenia Wykonawcy, Wykaz usług >>>

-  Załącznik nr 6-wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: „Konsultacje metodyczne oraz konsultacje pogłębione indywidualne w dziedzinie opracowywania i realizacji planów pomocy dziecku oraz analizy przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” >>>

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU >>>

- załączniki 2-6 >>>

- załącznik 6 - WZÓR UMOWY >>>

- załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Znaczenia więzi w rozwoju dziecka i plan pomocy dziecku” >>>

- Opis zamówienia >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób zapewniających obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

- Ogłoszenie o wyniku >>>


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B. >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

- Ogłoszenie o wyniku >>>


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie treningu „Obsługa komputerowego programu biurowego". >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

- Pytania i odpowiedzi >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

- Ogłoszenie o wyniku >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- ZAWIADOMIENIE O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób zapewniających obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- zmiana ogłoszenia

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób zapewniających obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- Unieważnienie postępowania >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - dniowych warsztatów wyjazdowych w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, w obrębie województwa łódzkiego, w ramach projektu "Świetlice.Lodz", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. EFS-RPO/ŚL/13/2018 >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

- Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

- Ogłoszenie o wyniku >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- Informacja z otwarcia ofert >>>

- Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia >>>

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- ZAWIADOMIENIE O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA >>>


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro, którego przedmiotem jest:
Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>


- Załącznik 1  >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- ZAWIADOMIENIE O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - dniowych warsztatów wyjazdowych w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, w obrębie województwa łódzkiego, w ramach projektu „Świetlice.Lodz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. >>>

- Załącznik 1 i 1a - opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

-- Pytania o odpowiedzi >>>

-- Pytania i odpowiedzi cz. 2 >>>

--- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

---- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

---- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 >>>

----- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>
Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 20.01.2020
Podpisał: Mariusz Stanisławski
Dokument z dnia: 23.10.2019
Dokument oglądany razy: 32 521