bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rewitalizacja

Rusza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 5333/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 lutego 2017 r. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu należy złożyć na formularzach zgłoszeniowych I lub II, których wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Kandydatów można zgłaszać w terminie 30 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze tj. do dnia 20 marca 2017 r. Do Formularza zgłoszeniowego I zgodnie z wytycznymi należy załączyć właściwą Rekomendację wraz z Listą Poparcia dla Kandydata. Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 (Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych III piętro, pokój nr 301 i 302), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu "Łódź Aktywnych Obywateli" (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 638 51 39.

Zarządzenie ---

Ogłoszenie ---

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy I ---

Formularz zgłoszeniowy II ---Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 29.12.2017
Podpisał: Maciej Matysek
Dokument z dnia: 22.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 352