bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ---

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w MOPS w Łodzi na rok 2017 ---

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w MOPS w Łodzi na rok 2017 ---

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI NA ROK 2018 >>>

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI na rok 2018 Aktualizacja >>>

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI na rok 2018 Aktualizacja 27.02.2018 r. >>>

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI NA ROK 2018 AKTUALIZACJA Z DNIA 25.04.2018 r. >>>

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MOPS W ŁODZI NA ROK 2018 Aktualizacja z dnia 30.05.2018 >>>

Zamówienia poniżej 30 000 euro.

Data publikacji Ogłoszenie ofertowe Termin składania ofert Informacje o wyniku naboru
10.08.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup i dostawę krzeseł i foteli dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

07.08.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielania zamówienia na:
dostawę posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu "AKTYWNA Łódź" >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

14.08.2018 r.
13.07.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup wyposażenia kuchni dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 >>>


- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- Informacja z sesji otwarcia ofert >>>

28.06.2018 r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup obieraczki do warzyw dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Dom Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

- Informacja z sesji otwarcia ofert >>>

06.07.2018 r.
13.06.2018 r.

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:
zakup krzeseł tapicerowanych, foteli tapicerowanych i foteli na płozach dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

21.06.2018 r.
13.06.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w przetargu "SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 T. – POLONEZ PLUS TRUCK 1,6 KAT. 2,4 T" >>>

- regulamin przetargu >>>

- formularz ofertowy >>>

- wzór umowy >>>

29.06.2018 r.
17.05.2018 r.

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia :
przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>

- opis przedmiotu zamówienia >>>

- formularz ofertowy >>>

- umowa >>>

- tabela wyników >>>

- załącznik numer 2 do protokołu numer 1 >>>

- protokół numer 2 >>>

- załącznik numer 1 do protokołu numer 2 >>>

-- zmiana terminu wykonania >>>

28.05.2018 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej 19 czerwca 2018 roku oraz ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

13.03.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, realizowanych w obrocie bezgotówkowym. >>>


-- Zmiana terminu skłądania ofert >>>

--- Pytania i odpowiedzi >>>

---- Zmiana terminu składania ofert >>>

---- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  >>>

21.02.2018 r.
23.03.2018 r.
termin po zmianie

26.03.2018 r.
termin po zmianie
23.02.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia:
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb MOPS w Łodzi. >>>


- opis przedmiotu zamówienia >>>
- formularz ofertowy >>>
- wzór umowy >>>
-- ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA  OFERT >>>
--- Odpowiedzi na pytania >>>
--- Formularz ofertowy Wykonawcy po modyfikacji >>>
--- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty >>>

---- Informacja o unieważnieniu postępowania >>>
----Zawiadomienie o ponownym wyborze internet >>>

02.03.2018 r.
08.03.2018 r.
30.01.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych ( benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, realizowanych w obrocie bezgotówkowym >>>

- Załącznik numer 1 - formularz ofertowy >>>
- Załącznik numer 2 - wzór umowy >>>

06.02.2018r.
26.01.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podległych placówek.

- Załącznik numer 1 - formularz ofertowy >>>
- Załącznik numer 2 - pakiet asortymentowo-cenowy >>> - Załącznik numer 3 - wzór umowy >>>
-
- Pytania i odpowiedzi >>>

01.02.2018r.
19.01.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zaprasza
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia:
Usługa monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz ppoż.


- Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy >>>
- Załącznik numer 2 - wzór umowy >>>
-
Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego >>>
24.01.2018r.
20.12.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym na zakup 3 drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
22.12.2017r.
18.12.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ZAPRASZA
do udziału w zapytaniu ofertowym na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz czytników kodów kreskowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
21.12.2017r.
14.12.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zaprasza
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie
udzielenia zamówienia:
Wykonanie usługi ochrony obiektu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Łodzi, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, wraz z przyległym terenem
20.12.2017r.
14.12.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Z A P R A S Z A
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie
udzielenia zamówienia:
Wykonanie i transport druków
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Wzór umowy ---
- Załącznik nr 1 do umowy ---
-- Odpowiedzi na pytania ---

20.12.2017r.
29.11.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Łodzi ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie:
"Realizacja spotu promującego rodzicielstwo zastępcze"

- Załącznik 1 - wzór umowy ---

07.12.2017r.
06.10.2017r.

ZMIANA - DOTYCZY OGŁOSZENIA
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Przedłużenie terminu oceny ofert oraz ogłoszenia wyników i wybór oferty najkorzystniejszej ---

Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji"

- Załącznik numer 1 (umowa) ---

- Załącznik numer 2 (formularz ofertowy) ---

10.10.2017r.
02.10.2017r.

Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji"

- Załącznik numer 1 (umowa) ---

- Załącznik numer 2 (formularz ofertowy) ---

06.10.2017r.
11.08.2017r.

Dom Dziecka nr 3 w Łodzi ma zamiar zlecić pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji budynku Domu Dziecka nr 3 w Łodzi.

- ogólny opis robót ---
- zakres prac ---
- wzór umowy ---
- formularz ofertowy ---

>>> Przedłużenie terminu oceny ofert oraz ogłoszenie wyników i wybór oferty najkorzystniejszej

18.08.2017r.
22.05.2017r.

Dom Dziecka nr 3 w Łodzi ma zamiar zlecić pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji budynku Domu Dziecka nr 3 w Łodzi.

- załącznik nr 1 ---
- załącznik nr 2 ---

-- Przedłużenie terminu oceny ofert oraz ogłoszenia wyników i wybór oferty najkorzystniejszej ---

--- Wynik zapytania ofertowego ---

29.05.2017r. .Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 10.08.2018
Podpisał: Robert Kowalczyk
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 8 767