bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zalacznik

Usługi Społeczne

Usługi Społeczne w 2018 roku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób zapewniających obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osób zapewniających obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>

- Unieważnienie postępowania >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - dniowych warsztatów wyjazdowych w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, w obrębie województwa łódzkiego, w ramach projektu "Świetlice.Lodz", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. EFS-RPO/ŚL/13/2018 >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

- Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu >>>

- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

- Ogłoszenie o wyniku >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla terenowych pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w bezpośrednim kontakcie z klientem >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>

- Załącznik 1 >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro, którego przedmiotem jest:
Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny >>>


- Załącznik 1  >>>

- Załączniki 2-6 >>>

- Załącznik 7 - wzór umowy >>>


Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - dniowych warsztatów wyjazdowych w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, w obrębie województwa łódzkiego, w ramach projektu „Świetlice.Lodz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. >>>

- Załącznik 1 i 1a - opis przedmiotu zamówienia >>>

- Załączniki 2-5 >>>

- Załącznik 6 - wzór umowy >>>

-- Pytania o odpowiedzi >>>

-- Pytania i odpowiedzi cz. 2 >>>

--- Zestawienie z otwarcia ofert >>>

---- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

---- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 >>>

----- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>
Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 10.08.2018
Podpisał: Robert Kowalczyk
Dokument z dnia: 08.12.2017
Dokument oglądany razy: 11 915