bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

ePUAP

Witamy

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zar?wno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niekt?rych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

Czym jest z perspektywy obywatela?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na kt?rej za pomocą określonych podstawowych element?w (usług wsp?lnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczeg?lności przedsiębiorcami i obywatelami, ale r?wnież z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokument?w, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Profil zaufany

ZOBACZ - jak uzyskać Profil Zaufany


Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiot?w realizujących zadania publiczne oraz niekt?rych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosk?w w formie dokument?w elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzor?w Dokument?w.


Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokument?w na adres ESP Urzędu Miasta Krakowa na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"

Adresy skrytki ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wskazanych do przesyłania pism w formie dokument?w elektronicznych:

/0eqfd766vi/SkrytkaESP &ndash, adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajt?w.


Informacja dotycząca wnoszenia dokument?w na informatycznych nośnikach danych ---

Informacja dotycząca weryfikacji podpisu elektronicznego ---Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 18.01.2017
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 13.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 253