bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Jednostki współpracujące z MOPS w Łodzi

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Ł?dź, ul. Szczytowa 11, tel./fax: 42 679-31-35, http://bratalbert-lodz.free.ngo.pl:
- Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, Ł?dź, ul. Szczytowa 11,
tel. 42 679-31-35,
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Ł?dź, ul. Nowe Sady 17, tel. 42 259-27-05,
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Ł?dź, ul. Kwietniowa 2/4, tel. 42 683-38-00,
- Świetlica dla Bezdomnych &ndash, czynna okresowo (od 1 XII do 15 III), Ł?dź, al. Piłsudskiego 119,
- Mieszkania Readaptacyjne dla os?b bezdomnych oczekujących na lokale socjalne z zasob?w gminy, ul. Trębacka 3, tel. 42 645-36-27,
- Realizacja programu &bdquo,Autobus dla bezdomnych i potrzebujących&rdquo,, w ramach kt?rego zapewnia gorący posiłek, odzież oraz bezpłatny transport do noclegowni bądź schronisk. Kursuje od 1 XII do 15 III,

2. Caritas Archidiecezji Ł?dzkiej, Ł?dź, ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81/82, fax: 42 639-95-80, http://www.caritas.lodz.pl:
- Dzienny Dom Pomocy, Ł?dź, ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81/82,
- Punkt Pomocy Charytatywnej, Ł?dź, ul. W?lczańska 108, tel. 42 637-53-50,
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, Ł?dź, ul. W?lczańska 108, tel. 42 636-02-30,
Ł?dź, ul. Gogola 12,
- Plac?wka wsparcia dziennego w formie pracy podw?rkowej w rejonie ulic Lutomierskiej, Bazarowej, Rybnej, Limanowskiego, Drewnowskiej,
- Pomoc wolontaryjna dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w organizowaniu czasu wolnego, Ł?dź,
ul. Piotrkowska 85,
- Jadłodajnia dla os?b z problemem alkoholowym i członk?w ich rodzin, Ł?dź,
ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81/82,
- Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, Ł?dź, ul. Czarnieckiego 4, tel. 42 657-10-33,
- Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, Ł?dź, ul. Piotrkowska 85, tel. 42 632-85-36,
- Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, Ł?dź, ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81/82.

3. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polak?w, Ł?dź, ul. Piotrkowska 41, tel. 42 296-55-87, http://www.sirp.pl/:
- Punkt Pomocy Charytatywnej, Ł?dź, ul. Jaracza 40.

4. Ł?dzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Ł?dź, ul. Przybyszewskiego 111, tel./fax: 42 681-24-32, tel. +48 (42) 681-24-38:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla os?b z chorobą Alzheimera,
ul. Przybyszewskiego 111.

5. Towarzystwo Przyjaci?ł Niepełnosprawnych, Ł?dź, ul. Zawiszy Czarnego 22,
tel./fax: 42 616-06-20, http://www.tpn.org.pl:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla os?b z zaburzeniami psychicznymi, Ł?dź,
ul. Czarnieckiego 4, tel. 42 656-37-47,
- Mieszkania Chronione dla os?b chorych psychicznie:

  • Jedlicze k/Grotnik, ul. Jedlinowa 42/44, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Zacisze", tel. 42 717-91-67,
  • Ł?dź, ul. Zawiszy Czarnego 22, tel. 42 616-06-20,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os?b z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

6. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi, Ł?dź, ul. Chocianowicka 198, tel. 42 680-21-00, fax: 42 680-21-01, http://www.navicula.pl:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci i os?b dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, ul. Chocianowicka 198.

7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os?b z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi, Ł?dź,
ul. Karolewska 70/76, tel. 42 689-90-60, http://www.psouu-kololodz.pl/:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla os?b dorosłych z upośledzeniem umysłowym,
ul. Karolewska 70/76.

8. Stowarzyszenie Młodzieży i Os?b z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaci?ł &bdquo,POMOST&rdquo,, Ł?dź, ul. Pr?chnika 7, tel. 42 632-08-66, http://www.pomost-lodz.org/:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla os?b z zaburzeniami psychicznymi, ul. Pr?chnika 7.

9. Polski Czerwony Krzyż Ł?dzki Zarząd Okręgowy, Ł?dź, ul. Piotrkowska 203/205,
tel./fax 42 636-13-87, http://www.pck.lodz.pl/:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

10. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Ł?dź, ul. W?lczańska 217/219,
tel. 42 637-34-55, http://pkpslodz.org/:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- Jadłodajnia dla os?b z problemem alkoholowym i członk?w ich rodzin, ul. Żeromskiego 54, ul. Szpitalna 12.

11. Zb?r Kościoła Chrześcijan Baptyst?w, Ł?dź, ul. Nawrot 27, tel./fax 42637-72-40, http://baptyscilodz.org/:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

12. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym &bdquo,Okaż Serce&rdquo,, Ł?dź, ul. Narutowicza 114,
tel. 42 678-11-74, fax: 42 675-34-57:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

13. Konwent Bonifratr?w, Ł?dź, ul. Kosynier?w Gdyńskich 61a, tel. 42 685-51-00, fax: 42 685-51-29:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- Jadłodajnia dla os?b z problemem alkoholowym i członk?w ich rodzin, ul. Kosynier?w Gdyńskich 61a.

14. Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie, Ł?dź, ul. Helen?wek 7, tel. 42 658-91-70, http://bralbert.w.interia.pl:
- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn,
ul. Helen?wek 7.

15. Zgromadzenie Si?str Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Ł?dź, ul. Biegańskiego 10,
tel. 42 640-60-43:
- Dom Pomocy Społecznej dla os?b przewlekle psychicznie chorych, ul. Kosynier?w Gdyńskich 20, tel. 42 646-11-70 tel./fax: 42 640-94-35.

16. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Ł?dź, ul. Franciszkańska 85,
tel./fax: 42 640-65-91:
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Franciszkańska 85,
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Franciszkańska 85.

17. Centrum Służby Rodzinie, Ł?dź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, fax: 42 682-20-22 w. 36, http://www.csr.org.pl:
- Dom Samotnej Matki, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 688-18-49,
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22,
- Jadłodajnia dla os?b z problemem alkoholowym i członk?w ich rodzin, ul. Broniewskiego 1a.

18. Centrum Praw Kobiet, Ł?dź, ul. Piotrkowska 115, tel. 42 633-34-11, http://www.cpk.lodz.pl/:
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Piotrkowska 115, tel. 42 633-34-11.

19. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Ł?dzki, Ł?dź al. Kościuszki 48,
tel. 42 632-78-43, http://www.ptzn.org.pl/od_lodz.html:
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, al. Kościuszki 48, tel. 42 632-78-43.

20. Fundacja Pomocy Rodzinie &bdquo,Opoka&rdquo,, Ł?dź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80, tel. 501-420-968, http://fundacja-opoka.pl/:
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80, tel. 501-420-968.

21. Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Ł?dź, ul. Bydgoska 15/8:
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Zachodnia 97 lok. 305 tel. 794-430-463.

22. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ł?dź, Ł?dź,
ul. Przybyszewskiego 255/267, tel. 42 649-18-03, http://lodz.ptsr.org.pl/:
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Przybyszewskiego 255/267, tel. 42 649-18-03.

23. Towarzystwo Przyjaci?ł Dzieci Ł?dzki Oddział Regionalny, Ł?dź, ul. Tuwima 40,
tel./fax 42 674-54-11, http://www.tpdlodz.za.pl/:
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Tuwima 40, tel. 42 674-54-11.

24. Stowarzyszenie Oratorium im. św. Dominika Savio, Ł?dź, ul. Wodna 36, tel. 42 671-84-98,
42 671-84-86, http://www.savio.lodz.pl/:
- Świetlica Środowiskowa &bdquo,Iskierka Przyjaźni Dominika&rdquo,, ul. Wodna 36, tel. 42 671-84-99,
- Młodzieżowy Klub Środowiskowy &bdquo,Źr?dło&rdquo,, ul. Wodna 36, tel. 42 671-84-99.

25. Towarzystwo Przyjaci?ł Dzieci Oddział Dzielnicowy Ł?dź-Śr?dmieście, Ł?dź, ul. Jaracza 42,
tel. 504-270-914:
- Świetlica Środowiskowa, ul. Jaracza 42, tel. 504-270-914,
- Ognisko Wychowawcze, ul. Bojownik?w Getta Warszawskiego 3, tel. 502-145-730.

26. Towarzystwo Przyjaci?ł Dzieci Oddział Dzielnicowy Ł?dź-Widzew, Ł?dź, ul. Lermontowa 7,
tel. 42 672-52-59:
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze , ul. Giewont 28, tel. 42 679-31-67,
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze , ul. Lermontowa 7, tel. 42 672-52-59.

27. Towarzystwo Przyjaci?ł Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Ł?dź-G?rna, Ł?dź,
ul. Podhalańska 2a, tel./fax 42 643-45-87, http://www.tpdgorna.pl/:
- Ognisko Wychowawcze, ul. Dzwonowa 18/20, tel. 42 684-84-20,
- Ognisko Wychowawcze, Ł?dź, ul. Gładka 39/41,
- Ognisko Wychowawcze, ul. Rzgowska 151,
- Ognisko Wychowawcze, ul. Kaliska 25/27,
- Świetlica Środowiskowa, al. Politechniki 38, tel. 42 684-11-27,
- Specjalistyczna Świetlica Terapeutyczna TPD dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
ul. Siarczana 29/35.

28. Towarzystwo Przyjaci?ł Dzieci Oddział Dzielnicowy Ł?dź-Polesie, Ł?dź, ul. Gdańska 150,
tel./fax 42 636-62-89, http://tpdpolesie.ayz.pl/:
- Świetlica Środowiskowa, ul. Lorentza 1,
- Świetlica Środowiskowa, ul. Napoleońska 7/17,
- Świetlica Środowiskowa, ul. Hufcowa 20,
- Świetlica Środowiskowa, ul. Wileńska 48,
- Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Ogrodowa 28,
- Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Księży Młyn 1,
- Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Gdańska 150, tel. 42 636-62-89,
- Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. 28 Pułku Strzelc?w Kaniowskich 52/54.

29. Oratorium im. św. Jana Bosko w Łodzi, Ł?dź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 42 678-35-22 w. 39,
po godz. 15.00: 42 678-54-30, http://oratorium-lodz.salezjanie.pl/:
- Świetlica Środowiskowa &bdquo,Dom Wielkiego Jana Bosko&rdquo,, ul. Kopcińskiego 1/3,
tel. 42 678-35-22 w. 39, po godz.15.00: 42 678-54-30.

30. Zgromadzenie C?rek Maryi Wspomożycielki Si?str Salezjanek, Ł?dź, ul. Brauna 5,
tel. 42 656-12-35:
- Dom Dziecka im. Laury Meozzi, Ł?dź, ul. Brauna 5, tel. 42 656-12-35,
- Świetlica Środowiskowa &ndash, Oratorium św. Jana Bosko, ul. Brauna 5, tel. 42 656-12-35.

31. Fundacja &bdquo,Dom w Łodzi&rdquo,, Ł?dź, ul. Wierzbowa 13, tel. 42 678-01-00, http://www.domwlodzi.org/aktualnosci.php:
- Dom Dziecka dla Dzieci Chorych, ul. Wierzbowa 13, tel. 42 678-01-00.

32. Stowarzyszenie Małych Dzieci, Ł?dź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 42 678-14-06 fax 42 678-29-47:
- program wspierający w formie warsztat?w korekcyjno-edukacyjnych dla nastoletnich matek, rodzic?w opiekujących się dzieckiem o szczeg?lnych potrzebach edukacyjnych, rodzic?w kt?rych dzieci przebywają w pieczy zastępcze,, ul. Kopcińskiego 1/3,
tel. 42 678-14-06,
- Specjalistyczna Świetlica Małych Dzieci, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 42 678-14-06.

33. Stowarzyszenie Samopomocowe &bdquo,Abakus&rdquo,, Ł?dź, ul. Pr?chnika 5, II p., tel. 42 639-78-42
- Hostel dla os?b uzależnionych od alkoholu, , ul. Pr?chnika 5, tel. 42 639-78-42

34. Zgromadzenie SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Ł?dź, ul. Obywatelska 60,
tel. 42 648-28-20
- Ognisko Wychowawcze, ul. Obywatelska 60, tel. 42 648-17-68.

35. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno- Charytatywne &bdquo,Mocni w Duchu&rdquo,, Ł?dź, ul. Sienkiewicza 60, tel./fax 42 637-04-25, tel. 42 637-22-53, http://anielisko.cal24.pl/:
- Specjalistyczna Plac?wka Wsparcia Dziennego &bdquo,Anielisko&rdquo,, ul. Sienkiewicza 60,
tel. 42 637-22-53.

36. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy &bdquo,Słyszę Serce&rdquo,, Ł?dź, ul. Skarbowa 28,
tel./fax 42 616-09-69, http://www.slyszeserce.org.pl/:
- Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy &bdquo,KAZiK&rdquo,, ul. Wsp?lna 6

37. Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Ł?dź, ul. Pomorska 54, tel. 514-392-365, http://www.cwt.org.pl/:
- Świetlica Podw?rkowa, ul. Pomorska 54, tel. 514-392-365

38. Fundacja &bdquo,Uwolnienie&rdquo,, Ł?dź, ul. Inowrocławska 5A , tel. 42 640-62-40, 42 633-93-36, http://www.uwolnienie.pl/:
- Centrum Integracji Społecznej, ul. Inowrocławska 5A, tel. 42 640-62-40, 42 633-93-36.

39. Stowarzyszenie &bdquo,MONAR&rdquo, Kębliny, Biała, ul. Strykowska 3, tel./fax 42 717-80-08, http://www.monar-kebliny.pl/:
- Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny (hostel) dla os?b problemowo używających substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie terapeutycznym,
ul. W?lczańska 225, tel. 42 639-78-42,
- Program reintegracji zawodowej dla bezrobotnych os?b uzależnionych lub szkodliwie używających, kt?re ukończyły program terapeutyczny, ul. W?lczańska 225,
tel. 42 639-78-42.

40. Ł?dzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaci?ł Dzieci Uzależnionych &bdquo,Powr?t z U&rdquo,, Ł?dź,
ul. Więckowskiego 1, tel. 42 632-50-69:
- Program reintegracji społecznej os?b problemowo używających substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie terapeutycznym, ul. Więckowskiego 1,
tel. 42 632-50-69.

41. Fundacja &bdquo,Arka&rdquo,, Ł?dź, ul. Kopernika 37, tel. 42 637-55-59, http://www.fundacja-arka.org.pl/:
- Program reintegracji społecznej os?b problemowo używających substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie terapeutycznym, ul. Kopernika 37,
tel. 42 637-55-59.Opublikował: Hubert Kijański
Publikacja dnia: 05.02.2014
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 9 334